Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. Ons onderzoeksterrein voor onderwijsonderzoek beslaat alle sectoren: voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en post-initieel onderwijs. We zijn gespecialiseerd in opdrachtonderzoek. We hebben een nauwe band met de Universiteit van Amsterdam. Het Kohnstamm Instituut opereert zelfstandig op de markt van onderzoeksprojecten.