februari 2015
Het wettelijke einde van pesten op school?
Kohnstamm-onderzoekers Ewoud Roede en Charles Felix hebben vorig jaar een artikel geschreven voor het tijdschrift “RegelMaat” van Boom Juridische uitgevers.
Eind maart 2013 verscheen het plan van aanpak van staatssecretaris van OCW Dekker en de kinderombudsman Dullaert om het pesten op scholen aan te pakken. Het voornemen om wettelijk vast te leggen dat elke school een bewezen effectief antipestprogramma heeft en dat daarop door de inspectie wordt toegezien, is nieuw en ambitieus.
In hun artikel gaan de onderzoekers in op de vraag of zo’n wettelijke verplichting daadwerkelijk een bijdrage zal leveren aan het verminderen van pesten.
..meer

Zie ook:
Rapport 867, Derriks, M., Vergeer, M.M., Roede, E., & Felix, C. (2011), Preventie van pesten
..meer

Nieuwsuur
Charles Felix
foto: Edgar Tossijn
februari 2015
Veel werk aan de winkel bij indicering voor voorschoolse educatie en bij uitvoeringspraktijk
Kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling krijgen een indicatie voor voorschoolse educatie. Zij komen in een groep van 2,5- tot 4-jarige ‘doelgroepkinderen’, en krijgen een aanbod dat erop gericht is hen goed toegerust te laten starten in het basisonderwijs. De pedagogisch medewerkers krijgen in hun werk te maken met veel soorten achterstand, onder andere op het gebied van taal, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. In toenemende mate komen er ook kinderen in de groep met een gedragsstoornis of een probleem in de thuissituatie.

Rapport 15-1, Geert Driessen, Annemiek Veen, Maartje van Daalen, m.m.v. Yolande Emmelot en Iris Bollen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en aanbod
..meer
februari 2015
Onderzoek door docenten
Op 19 februari 2015 organiseert HvA Onderwijs en Opvoeding in samenwerking met de opleiding Communication & Mulitmedia Design Amsterdam OnderzoeksTV: Talkshow met de titel:

Onderzoek door docenten, daar worden de leerlingen beter van?!
..meer
blog "Goed onderwijs, met leraren op hun best: wat is daarvoor nodig?"
Een interview met Marja van Erp aan wie de eerste tien blogs zijn opgedragen.
Goed onderwijs voor álle kinderen vraagt heel veel van leerkrachten. Dat is topsport. Niet iedereen is een topsporter, en je bent dat ook niet je hele leven lang. We zouden naar een andere onderwijsopleiding moeten, van hoog niveau. Een brede opleiding voor leraren, onderzoekers, ontwikkelaars en beleidsmakers gezamenlijk, zodat een leraar na een paar jaar topsport bijvoorbeeld onderwijsonderzoeker kan worden, of omgekeerd een onderzoeker juist de praktijk in kan gaan. Zo krijg je bovendien onderwijs én onderzoek met kwaliteit, visie en zonder de zo veel besproken kloof.
..meer

De effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving: vervolgonderzoek
Het is de ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat er in 2020 meer masteropgeleide leraren in het onderwijs werken. Er wordt dan ook met verschillende beleidsinstrumenten gestimuleerd dat leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, een masteropleiding gaan volgen.
..meer
januari 2015
Aanpak gericht op inzet en vooruitgang motiveert elke leerling beter dan focus op prestaties
Leerlingen tonen meer inzet en presteren beter als docenten hun autonomie ondersteunen. En als leraren de prestaties van leerlingen beoordelen op grond van hun inzet en individuele vooruitgang, heeft dat een positieve invloed op hun motivatie. Dat geldt voor alle leerlingen ongeacht hun sociale of etnische achtergrond.

Rapport 924, Veen, I. van der, Weijers, D., Dikkers, A.L.C., Hornstra, L. & Peetsma, T.T.D. Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
..meer

De school als een professionele leergemeenschap
Het Kohnstamm Instituut voert samen met het ICLON (Universiteit Leiden) een langlopend onderzoek uit naar de school als professionele leergemeenschap (PLG). Aan dit onderzoek doen vijftien vo-scholen mee. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe schoolleiders en docenten hun school als PLG opbouwen en versterken.
..meer

Jaarbericht 2014

Wij hebben onze kerstboom dit jaar opgetuigd met een selectie uit onze onderzoeken.

Alle medewerkers van het Kohnstamm Instituut wensen u een inspirerend, passend en significant 2015, vol met nieuwe kerstballen om volgend jaar in de boom te hangen.
..meer
december 2014
Gastouders in beeld. Een inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland
Er zijn in Nederland bijna 40.000 gastouders, maar tot nu toe ontbrak het aan inzicht in de samenstelling van de gastouderpopulatie: wat is hun achtergrond, hun leeftijd, opleiding en ervaring? Hoeveel kinderen vangen zij op en waar doen zij dat (in hun eigen woning, of thuis bij de vraagouders)? Hoe flexibel is de gastouderopvang in de praktijk? Zijn er veel opa’s en oma’s bij en vangen zij dan ook nog andere kinderen op? Hoe ziet het professionele netwerk van gastouders eruit, zijn zij tevreden over de rol van het gastouderbureau en wat is hun visie op het beroep van gastouder?
Dankzij een landelijke enquête waaraan ruim 1550 gastouders hebben deelgenomen, zijn de Nederlandse gastouders nu goed in beeld.

Rapport 928, Boogaard, M., Bollen, I. Gastouders in beeld. Een inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland
..meer
december 2014
Meetinstrument Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang ontwikkeld
Er is nu ook een wetenschappelijk meetinstrument beschikbaar waarmee de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang op een verantwoorde en betrouwbare manier in kaart kan worden gebracht. Het nieuwe meetinstrument sluit aan op bestaande instrumenten voor het meten van kwaliteit van de kinderdagopvang: 0-4 jaar (NCKO) en buitenschoolse opvang: 4-12 jaar (Kohnstamm Instituut), en bij meetinstrumenten die ook in het buitenland worden gebruikt.

Rapport 929, Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Helmerhorst, K.O.W., Fukkink, R.G. & Bollen, I. (2014). Ontwikkeling Meetinstrument. Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang
..meer
december 2014
Autochtone doelgroepleerlingen kunnen meer bereiken dan zij momenteel doen
Autochtone leerlingen van laag opgeleide ouders (doelgroepleerlingen in beleidstermen) hebben nog voldoende potentieel in zich om betere onderwijsresultaten te kunnen behalen. Een combinatie van maatregelen zou deze kinderen daarbij kunnen helpen. Er is namelijk niet één oorzaak; verschillende factoren dragen bij aan het ontstaan en in stand houden van hun achterstand. Dit blijkt uit onderzoek van het ITS en het Kohnstamm Instituut.

Rapport 14-7, Mulder, C.W.J., Fettelaar, D., Schouwenaars, I., Ledoux, G., Dikkers, A.L.C., & Kuiper, E.J. De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen. Oorzaken en aanpak
..meer
december 2014
Veranderingen in het mbo
Van 27 t/m 31 januari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de NOT plaats, de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo.
Profiel, het nieuws- en kennisplatform voor mbo-professionals, organiseert tijdens de NOT een serie lezingen over actuele ontwikkelingen in het mbo.
Kohnstamm-onderzoeker Arjan van der Meijden houdt op za 31 jan 2015, 10:15 - 11:00 uur een lezing getiteld ‘De veranderingen in het mbo’.
..meer info en aanmelden
berichten in voorafgaande periode: archief archief

Blogs
Ter ere van het afscheid van MT-lid en onderwijsachterstandenonderzoeker Marja van Erp wordt regelmatig een blog geschreven door een ex-collega.
..meer
Marja van Erp


abonnement
op
RSS
attendering
ELION.nl
COOL